Nike GPS Testing


Nike Football Testing - o jakou akci jde?


Nike ve spolupráci s ČMFS nabízí mladým nadšeným fotbalistům možnost ukázat, co v nich je, a porovnat se nejen s českými vrcholovými fotbalisty. Díky technologii GPS je možné srovnat nejen výkon samotného hráče, ale i hráčů mezi sebou. Technologie umožňuje sledovat jeho vývoj a nabízí trenérovi poznatky, ke kterým se neměl možnost dříve dostat.


Hlavním přínosem tohoto testování je zpětná vazba a objektivní výsledky, které ukazují momentální fyzickou kondici hráče. Díky tomu trenér může přesně zjistit, jak na tom daný hráč je, a soustředit se více na jeho slabá místa.


Skauti Nike vyberou 1000 hráčů v Čechách a na Slovensku, kteří se budou moci zúčastnit testování, jež bude probíhat formou dvou testů: 


  • SPARQ testing
  • GPS testing

GPS testing spočívá v tom, že hráči dostanou čipy, které u sebe budou mít během zápasu. Čip následně vygeneruje počet jejich rychlých startů, počet naběhaných kilometrů a rychlost.


SPARQ testování probíhá na základě čtyř úkonů. Jde o test obratnosti, výskok, sprint na 20 metrů a přerušovaný yo-yo test.


Popis jednotlivých testů:


Test obratnosti

během tohoto testu si sportovec změří schopnost ovládat své tělo a v rychlosti měnit směr.


Ve fotbale jsou vyžadovány časté a rychlé změny směru a rychlosti. Obratní sportovci dokážou maximálně využít tělesné stavby a rychle zkoordinovat pohyby pro získání výhody během zápasu.


Sportovci začínají testování ve stoje, kdy jsou nohy rozkročené na startovní čáře (při použití stopek) nebo na čáře 50 cm za startovní čárou (v případě použití elektronického měření). První částí je běh vpravo, kdy sportovci sprintují ke kuželu uprostřed, zahnou doprava a pokračují ke kuželu vpravo. Pak zahnou doleva


a pokračují ke kuželu na trati. Sportovci zahnou doleva a sprintují zpět přes startovní/cílovou čáru. Následuje běh vlevo: sportovci sprintují ke kuželu uprostřed, zahnou doleva a pokračují ke kuželu vlevo. Potom zahnou doprava a pokračují ke kuželu na trati. Sportovci zahnou doprava a sprintují zpět přes startovní/cílovou čáru.


Výskok

sportovec během výskoku odhalí sílu v dolní části těla a výbušnost, které úzce souvisejí s akcelerací a rychlostí. Před samotným výskokem si hráč sundá kopačky. Sportovec se postaví tak, aby měl chodidla ve stejné rovině, a je rozkročen přibližně na šíři ramen. Jakmile dostane pokyn, vyskočí co nejvýš s využitím protipohybu paží. Skok se opakuje dvakrát, vyšší z výskoků se zaokrouhlí na celé centimetry a zaznamená.


Sprint na 20 metrů

při sprintu na 20 metrů se měří lineární rychlost z místa A do místa B. Rychlé starty a sprinty k míči nebo na určité místo na hřišti zpravidla úzce souvisejí s držením míče a rozhodují o průběhu zásadních situací v zápase. Sportovci začínají ve stoje, kdy jsou nohy rozkročené na startovní čáře. Čas se měří od prvního pohybu a přestane se měřit ve chvíli, kdy je překročena cílová čára. Zaznamenán je rychlejší čas ze dvou pokusů, který se zaokrouhlí na dvě desetinná místa.


Přerušovaný yo-yo test

je spolehlivým ukazatelem schopnosti sportovce zotavit se po opakovaném intenzivním tělesném výkonu. Přerušovaný yo-yo test (Yo-Yo Intermittent Recovery Test = YIRT) je test, kdy sportovec sprintuje 20 metrů tam
a zpět při stále se zvyšující rychlosti podle zvukových signálů. Test má několik fází. Každá fáze se skládá ze dvou běhů na 20 metrů, po nichž následuje 10 vteřin aktivního odpočinku.

Podívej se na video z Nike GPS Testing na Spartě

E-mail: eshop@sportisimo.cz
Telefon: +420226254894 *
* Jedná se o tzv. "bílou linku", která je zpoplatněna. Více informací zde.
Jsme Vám k dispozici v pracovní dny: od 8:00 do 17:30